Chi Tiết Sản Phẩm

Dicinter

Thông Tin Sản Phẩm

Thành phần:

Viên đặt âm đạo DICINTER

Công dụng:

Metronidazol: 500mg Neomycin: 65.000IU Nystatin: 100.000IU

Cách dùng & Liều dùng:

Viên âm đạo do vi khuẩn sinh mủ thông thường Viên âm đạo kèm huyệt trắng Viên âm đạo do Trichomomas, Do nấm Candida albicans, do nguyên nhân hỗn hợp,( Nhiễm Trichomonas và men)

Quy cách:

Hộp 6 viên